Niezbędnik studenta I roku

Witam w gronie studentów I roku  studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uprzejmie zapraszam studentów I roku na Dzień Studyjny, który odbędzie się w dniu 30 września 2013r w Centrum Dydaktycznym przy ul Pomorskiej 251 poziom I w sali  nr1.27 o godz. 11.00Spotkanie ma charakter informacyjno- organizacyjny.

Dokumenty będą wydawane od godz. 10.00 w holu przed salą 1.27

 

Na spotkaniu otrzymacie Państwo;

Legitymację studencką, książeczkę zdrowia, login i hasła dostępu do konta studenta i wirtualnej uczelni,  umowę o świadczeniu usług edukacyjnych oraz inne dokumenty.

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty, długopis oraz dowód wpłaty za legitymacje studencką- wpłata 17,-  zł na konto;

Kierunku lekarsko-dentystycznego studia stacjonarne; 07 1050 0099 6349 1111 1111 1111

Kierunku technik dentystycznych studia stacjonarne; 31 1050 0099 6352 1111 1111 1111

Dla osób nie posiadających nr PESEL, obcokrajowców i polonii;

64 1050  1461 1000 0022 8237 8898

 

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego oraz technik dentystycznych podejmujący naukę na studiach niestacjonarnych wpłacają wszystkie należności na  osobiste konto studenta-SUBKONTO. Subkonto można otrzymać w Dziekanacie  Oddziału Stomatologicznego pok. 208a ul. Pomorska 251 po podpisaniu umowy o odpłatnym kształceniu w terminie:

od 9 do 20 września 2013 pok. 208a w godz. 10°°- 14°° . Wpłaty za pierwszy semestr studiów  powinny zostać uregulowane do dnia 23 września 2013 roku.
Kontakt co do odbioru kont i podpisania umowy e-mail: anna.wachocka@umed.lodz.pl

Plany zajęć oraz listy grupowe będą do pobrania ze strony UM w Łodzi od 16.09.2013r

www.stomatologia.umed.pl   → dla studentów → plany zajęć

 

Dostarcz brakujące dokumenty do Dziekanatu – ul. Pomorska 251 wejście od Instytutu Stomatologii parter pok. 206.