Zasady zapisów na praktyki dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności Studentów, Slajdy
Sty
29

Szanowni Państwo,

Zapisy na Praktyki wakacyjne dla studentów kierunku  lekarsko – dentystycznego będą odbywać się drogą elektroniczną – przez Wirtualną Uczelnię. ( Tam odnajdą Państwo ikonkę dot. Praktyk )

Zapisy na praktyki rozpoczynają się od dnia 4 lutego 2019 (otwarcie systemu) i potrwają do 3 marca 2019 roku (zamknięcie systemu).

Studenci kierunku Techniki dentystyczne dokonują zapisów na praktyki na zasadach obowiązujących dotychczas tj. :

  • w przypadku odbywania praktyk w Instytucie (SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM, ul. Pomorska 251 Łódź)- zapisy w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego- pok.206 – od 1-29 marca 2019 r.
  • praktyki odbywające się poza Instytutem – po uzyskaniu zgody placówki na odbywanie praktyk wakacyjnych należy dostarczyć podpisaną zgodę  do 29 marca 2019 roku do Dziekanatu  Oddziału Stomatologicznego – pok.206

 

Po odbyciu praktyk podpisany przez osobę upoważnioną wraz z oceną Program praktyk należy dostarczyć do dnia 22 września 2019 roku do Dziekanatu  Oddziału Stomatologicznego – pok. 206

Zasady zaliczenia Praktyk wakacyjnych nie ulegają zmianie.
Praktyki Wakacyjne są obowiązkowe !!!

Praktyki trwają (120h) i odbywają się zgodnie z Programem praktyk wakacyjnych

 

Placówka przyjmująca studenta na praktykę wakacyjną może wymagać :

  • aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
  • zaświadczenia o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B;
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),- druk i warunki ubezpieczenia dostępne na stronie;
  • ochronnego ubrania medycznego.

 

Informacje dodatkowe:

mgr Katarzyna Dyktyńska  
samodzielny referent
Dziekanat Oddziału Stomatologicznego UM
ul. Pomorska 251
tel. 42 675 74 46
e-mail: katarzyna.dyktynska@umed.lodz.pl

mgr Katarzyna Sycan
samodzielny referent
Dziekanat Oddziału Stomatologicznego UM
ul. Pomorska 251
tel. 42 675 74 46
e-mail: katarzyna.sycan@umed.lodz.pl

 

 

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory