Rezygnacje (pobierz)

REZYGNACJA z podjęcia nauki na Oddziale Stomatologicznym

W przypadku decyzji o REZYGNACJI   prosimy o osobiste przybycie do Dziekanatu Oddziału Stomatologicznego ( wraz z formularzem  rezygnacji  pobranym ze strony Uniwersytetu Medycznego )  w celu dokonania wykreślenia z listy Studentów I roku oraz odebrania dokumentów .

Dziekanat Oddziału Stomatologicznego UM w Łodzi
Ul. Pomorska 251 , pok. 206
w godz. 10.00 – 14.00


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory