Witamy w gronie studentów I roku studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uprzejmie zapraszam na Dzień Organizacyjny dla studentów I roku, który odbędzie się w dniu  27 WRZEŚNIA 2019 roku w Centrum Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w sali  1.27 o godz. 9:30  Spotkanie ma charakter informacyjno-organizacyjny.

Od godz. 9.00 w holu przed salą 1.27 będzie można pobrać dokumenty:

  • legitymację studencką, książeczkę zdrowia;

Proszę zabrać ze sobą kopię zaświadczenia o badaniach epidemiologicznych, (które należy zrobić we własnym zakresie),  dowód osobisty, długopis.

 

Wpłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł,-  dokonujemy na indywidualny numer konta SUBKONTO, które jest dostępne w WIRTUALNEJ UCZELNI w  zakładce MENU →TWOJE DANE FINANSOWE → DANE FINANSOWE (login i hasło dostępu do wirtualnej uczelni otrzymali Państwo w Dziale Rekrutacji i Kształcenia UM)

Dla osób nieposiadających nr PESEL, obcokrajowców i Polonii;
Konto do wpłat nr.:  64 1050  1461 1000 0022 8237 8898

Wpłaty za pierwszy semestr studiów powinny zostać uregulowane w terminie 7 dni od podpisania umowy: na kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM studia niestacjonarne w kwocie: 19 500 PL,-  za semestr

na kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM dla cudzoziemców w kwocie: 15 985 PL,-  za semestr
na kierunku TECHNIKI DENTYSTYCZNE I º dla cudzoziemców w kwocie: 6 205 PL,-  za semestr
na kierunku TECHNIKI DENTYSTYCZNE II º dla cudzoziemców w kwocie: 3 860 PL,-  za semestr

 

  • Plany zajęć będą zamieszczone po 16 września na stronie:
    www.stomatologia.umed.pl   → dla studentów → plany zajęć, oraz w Wirtualnej Uczelni
  • Przydział do grupy studentów I roku będzie widoczny w WU po 16 września.
  • Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego po sprawdzeniu planu zajęć (dla swojej grupy) dokonujemy niezwłocznie na stronie ogólnej Uczelni; zakładka; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; Centrum Sportu UM w Łodzi
  • Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie ogólnej uczelni; lodz.pl zakładka; Stypendia i Akademiki
  • Należy na bieżąco sprawdzać Aktualności na stronie: internetowej Oddziału Stomatologicznego umed.pl, Wirtualnej Uczelni i profilu Oddziału Stomatologicznego na Facebooku