Witamy w gronie studentów I roku studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uprzejmie zapraszamy na Dzień Organizacyjny dla studentów I roku, który odbędzie się w dniu  30 WRZEŚNIA 2021 roku o godz. 11:00 on-line w aplikacji Microsoft Teams. Linki z zaproszeniem zostaną przesłane bezpośrednio na skrzynki mailowe UMed.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-organizacyjny.

 

Dziekanat poinformuje o możliwości odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Do dziekanatu należy dostarczyć: kopię zaświadczenia o badaniach epidemiologicznych.

 

Wpłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł,-  dokonujemy na indywidualny numer konta – SUBKONTO, które jest dostępne w WIRTUALNEJ UCZELNI w  zakładce MENU → FINANSE → OGÓLNE  (login i hasło dostępu do wirtualnej uczelni otrzymali Państwo w Dziale Rekrutacji i Kształcenia UM)

Dla osób nieposiadających nr PESEL, obcokrajowców i Polonii;
Konto do wpłat nr.:  64 1050  1461 1000 0022 8237 8898

Wpłaty za pierwszy semestr studiów powinny zostać uregulowane w terminie 7 dni od podpisania umowy: na kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM studia niestacjonarne w kwocie: 20 000 PL,-  za semestr.

  • na kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM dla cudzoziemców w kwocie: 20 035 PL,- za semestr;
  • na kierunku TECHNIKI DENTYSTYCZNE I º dla cudzoziemców w kwocie: 8 808,50 PL,- za semestr;
  • na kierunku TECHNIKI DENTYSTYCZNE II º dla cudzoziemców w kwocie: 2 625 PL,- za semestr.

 

Plany zajęć będą zamieszczone po 16 września na stronie:
www.stomatologia.umed.pl → STUDENT → SPRAWY STUDENCKIE → PLAN ZAJĘĆ, oraz w Wirtualnej Uczelni po zalogowaniu.

Przydział do grupy studentów I roku będzie widoczny w WU po 16 września.

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego po sprawdzeniu planu zajęć (dla swojej grupy) dokonujemy niezwłocznie na stronie ogólnej Uczelni; zakładka; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; Centrum Sportu UM w Łodzi: http://centrumsportu.umed.pl/studenci/zapisy/

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie ogólnej uczelni umed.pl w zakładce: Stypendia i Akademiki: https://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/

Prosimy o regularne sprawdzanie:

  • komunikatów i aktualności na stronie internetowej Oddziału Stomatologicznego,
  • komunikatów i ogłoszeń na Wirtualnej Uczelni,
  • ogłoszeń na profilu Oddziału Stomatologicznego na Facebooku,
  • wiadomości na indywidualnej skrzynce mailowej UMed.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Dziekanatu:

I ROK 2021/2022
LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

TECHNIKI DENTYSTCZNE II STOPNIA

mgr Katarzyna Dyktyńska katarzyna.dyktynska@umed.lodz.pl 42 675 74 46
TECHNIKI DENTYSTCZNE I STOPNIA mgr Magdalena Pełka magdalena.pelka@umed.lodz.pl 42 675 74 46
Sprawy finansowe, OPŁATY ZA STUDIA itp. mgr Anna Wąchocka anna.wachocka@umed.lodz.pl 42 675 74 58
PLANY ZAJĘĆ, inne dos@umed.lodz.pl