Dotacje na podstawową działalność statutową

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania wniosku do MNiSW o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową na rok 2013 dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zebranie niezbędnych informacji z kierowanych przez Państwa jednostek (według punktów stanowiących załącznik nr 1 ,2 i 3) i przesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2012 r.

na adres: urszula.kolanowska@umed.lodz.pl

oraz dostarczenie wersji papierowej w 1 egz. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego  pokój 10.

Szczegółowy wykaz załączników na stronie Wydziału Lekarskiego

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową
  2. Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich – nowe
  3. Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich – kontynuowane

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z dnia 04.06.2010 r.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218 z dnia 22.11.2010r. poz.1438);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 153 z dnia 22.06.2011r., poz. 753 );
  • Uchwała Senatu UM w Łodzi nr 345/2011

Termin składania wniosków – 11.05.

 

 Z wyrazami szacunku
Kierownik Oddziału Stomatologicznego
dr hab. n.med. prof. nadzw. Jerzy Sokołowski