Przeniesienia na kierunek lekarsko – dentystyczny, techniki dentystyczne

 

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby zainteresowane przeniesieniem na kierunek lekarsko-dentystyczny z innej uczelni proszone są o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Uchwała nr 323/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia na studia w UM w Łodzi przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Uchwała nr 354/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany uchwały nr 323/2019 w sprawie przyjęcia na studia w UM w Łodzi przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

(Dokumenty są dostępne w BIP na stronie www.bip.umed.lodz.pl oraz poniżej do pobrania)

 

 

W pierwszej kolejności należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przeniesienie do JM Rektora UM za pośrednictwem Prodziekana Oddziału Stomatologicznego; wniosek należy złożyć w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego (wzór do pobrania);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • zaświadczenie potwierdzające zaliczenie pełnego roku studiów na uczelni, którą opuszcza student;
  • kartę przebiegu studiów zawierającą wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami oraz dotychczasową średnią;
  • sylabusy dotychczas zaliczonych przedmiotów;
  • zaświadczenie o spełnieniu w innej uczelni wszystkich wymagań wynikających z wewnętrznych przepisów tej uczelni;
  • dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych.

 

Podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do końca sierpnia b.r. w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego, adres: ul. Pomorska 251, pok. 209, 92-213 Łódź, tel. 42 675-74-55.

 

Informacje dodatkowe:
Dominika Grodzicka
Kierownik Dziekanatu Oddziału Stomatologicznego
Tel. 042 675-74-55
dominika.grodzicka@umed.lodz.pl