Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. KształceniaKierownik Oddziału Stomatologicznego
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

92-213 Łódź, Pomorska 251
Dziekanat:
tel. 042 675 74 55
e-mail: jerzy.sokolowski@umed.lodz.pl

Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Nauki i Rozwoju Nauczania
prof. dr hab. n.med. Monika Łukomska-Szymańska

92-213 Łódź, Pomorska 251
Dziekanat:
tel. 042 675 74 46
e-mail: monika.lukomska-szymanska@umed.lodz.pl

Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Programu Studiów i Ewaluacji
prof. dr hab. n. med.  Joanna Szczepańska

tel. 042 675 75 15
e-mail: joanna.szczepanska@umed.lodz.pl