Witamy w gronie studentów I roku studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!

Zapraszamy na Dzień Organizacyjny dla studentów I roku, który odbędzie się w dniu 29 WRZEŚNIA 2022r. on-line w aplikacji Microsoft Teams

  • 9:30 – spotkanie dla kierunku techniki dentystyczne
  • 11:00 – spotkanie dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Linki z zaproszeniem zostaną przesłane bezpośrednio na skrzynki mailowe UMed.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-organizacyjny.

Dziekanat poinformuje z odpowiednim uprzedzeniem o terminie odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Do dziekanatu należy dostarczyć: kopię zaświadczenia o badaniach epidemiologicznych oraz pozostałe wymagane dokumenty, których nie dostarczono przy składaniu dokumentów w Dziale Rekrutacji i Kształcenia UM w Łodzi.

 

>>> OPŁATY <<<

Wpłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł,-  dokonujemy na indywidualny numer konta – SUBKONTO, które jest dostępne w WIRTUALNEJ UCZELNI w zakładce MENU → FINANSE → OGÓLNE  (login i hasło dostępu do wirtualnej uczelni otrzymali Państwo w Dziale Rekrutacji i Kształcenia UM)

Dla osób nieposiadających nr PESEL, obcokrajowców i Polonii:
 – konto do wpłat nr:  64 1050 1461 1000 0022 8237 8898

Wpłaty za pierwszy semestr studiów powinny zostać uregulowane w terminie 14 dni od podpisania umowy:

  • na kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM studia niestacjonarne w kwocie: 21 500 PLN za semestr pierwszy
  • do 15 lutego w kwocie: 21 500 PLN za semestr drugi
  • dla cudzoziemców opłata za semestr pierwszy wynosi 15 165,5 PLN
  • i do 15 lutego w kwocie: 15 165,50 PLN za semestr drugi

 

>>> POZOSTAŁE INFORMACJE<<

Plany zajęć będą dostępne po 16 września w Wirtualnej Uczelni (zakładka STUDIA => Plan zajęć)

Przydział do grupy studentów I roku będzie widoczny w Wirtualnej Uczelni po 16 września.

 

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego dostępne na stronie www Centrum Sportu UM w Łodzi.

Link do zapisów dostępny także w WU w zakładce ZAPISY.

http://centrumsportu.umed.pl/studenci/zapisy/

 

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie ogólnej uczelni umed.pl w zakładce: Stypendia i Akademiki: https://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/ oraz w zakładce Stypendia w Wirtualnej Uczelni.

 

Prosimy o regularne sprawdzanie:

  • komunikatów i ogłoszeń na Wirtualnej Uczelni,
  • wiadomości na indywidualnej skrzynce mailowej UMed,
  • komunikatów i aktualności na stronie internetowej Oddziału Stomatologicznego,
  • ogłoszeń na profilu Oddziału Stomatologicznego na Facebooku=> https://www.facebook.com/oddzialstomatologicznyum

Przydatne informacje dostępne również w zakładce Przewodnik UMED w Wirtualnej Uczelni. Zachęcamy do zapoznania się!

 

>>> DANE KONTAKTOWE <<<

 

DZIEKANAT ODDZIAŁU STOMATOLOGICZNEGO

Ul. Pomorska 251, bud. A-3

I ROK 2022/2023

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

TECHNIKI DENTYSTCZNE II ST

mgr Katarzyna Dyktyńska

pok. 206

katarzyna.dyktynska@umed.lodz.pl 42 675 74 46
I ROK 2022/2023

TECHNIKI DENTYSTCZNE I ST

mgr Monika Wylęgły

pok. 206

monika.wylegly@umed.lodz.pl 42 675 74 46
Sprawy finansowe, OPŁATY ZA STUDIA itp. mgr Anna Wąchocka

pok. 208A

anna.wachocka@umed.lodz.pl 42 675 74 58
PLANY ZAJĘĆ
mgr Dominika Grodzicka
pok. 209
dos@umed.lodz.pl 42 675 74 55