Witamy w gronie studentów I roku studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!

Zapraszamy na Dzień Organizacyjny dla studentów I roku, który odbędzie się w dniu 2 PAŹDZIERNIKA 2023 r. on-line w aplikacji Microsoft Teams

  • 9:30 – spotkanie dla kierunku techniki dentystyczne I stopnia
  • 11:00– spotkanie dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Linki z zaproszeniem zostaną przesłane bezpośrednio na skrzynki mailowe UMed kilka dni przed wydarzeniem.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-organizacyjny.

Dziekanat poinformuje z odpowiednim uprzedzeniem o terminie odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Do dziekanatu należy dostarczyć: kopię zaświadczenia o badaniach epidemiologicznych oraz pozostałe wymagane dokumenty, których nie dostarczono przy składaniu dokumentów w Dziale Rekrutacji i Kształcenia UM w Łodzi.

 

>>> OPŁATY <<<

Wpłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł,-  dokonujemy na indywidualny numer konta – SUBKONTO, które jest dostępne w WIRTUALNEJ UCZELNI w zakładce MENU → FINANSE → OGÓLNE  (login i hasło dostępu do wirtualnej uczelni otrzymali Państwo w Dziale Rekrutacji i Kształcenia UM)

Dla osób nieposiadających nr PESEL, obcokrajowców i Polonii:
 – konto do wpłat nr:  64 1050 1461 1000 0022 8237 8898

Wpłaty za pierwszy semestr studiów powinny zostać uregulowane w terminie 14 dni od podpisania umowy:

  • na kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM studia niestacjonarne w kwocie: 26 000 PLN za semestr pierwszy
  • do 15 lutego w kwocie: 26 000 PLNza semestr drugi
  • dla cudzoziemców opłata za semestr pierwszy wynosi 15 680 PLN
  • do 15 lutego w kwocie: 15 680 PLN za semestr drugi

 

>>> POZOSTAŁE INFORMACJE<<

Plany zajęć będą dostępne od 18 września Wirtualnej Uczelni (zakładka STUDIA => Plan zajęć)

Przydział do grupy studentów I roku będzie widoczny w Wirtualnej Uczelni po 18 września.

 

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego dostępne na stronie www Centrum Sportu UM w Łodzi.

Link do zapisów dostępny także w WU w zakładce ZAPISY.

http://centrumsportu.umed.pl/studenci/zapisy/

 

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie ogólnej uczelni umed.pl w zakładce: Stypendia i Akademiki: https://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/ oraz w zakładce Stypendia w Wirtualnej Uczelni.

 

Prosimy o regularne sprawdzanie:

  • komunikatów i ogłoszeń na Wirtualnej Uczelni,
  • wiadomości na indywidualnej skrzynce mailowej UMed,
  • komunikatów i aktualności na stronie internetowej Oddziału Stomatologicznego,
  • ogłoszeń na profilu Oddziału Stomatologicznego na Facebooku=> https://www.facebook.com/oddzialstomatologicznyum

 

 

Przydatne informacje i niezbędne przewodniki są dostępne w zakładce Przewodniki UMED w Wirtualnej Uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się!

 

 

>>> DANE KONTAKTOWE <<<

 

 

 DZIEKANAT ODDZIAŁU STOMATOLOGICZNEGO

Ul. Pomorska 251, bud. A-3 (Instytut Stomatologii)

Ø I-III ROK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Ø I, II TECHNIKI DENTYSTCZNE II ST.

mgr Katarzyna Dyktyńska

pok. 206

katarzyna.dyktynska@umed.lodz.pl 42 675 74 46
Ø I-III ROK TECHNIKI DENTYSTCZNE I ST.

Ø IV-V ROK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

mgr Monika Wylęgły

pok. 206

monika.wylegly@umed.lodz.pl 42 675 74 46
Ø OPŁATY, SPRAWY FINANSOWE

Ø OPŁATY ZA LEGITYMACJE

Ø CZESNE – STUDIA NIESTACJONARNE

Ø Dokumenty ukończenia studiów

mgr Anna Wąchocka

pok. 208A

anna.wachocka@umed.lodz.pl 42 675 74 58
Ø PLANY ZAJĘĆ,

Ø PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI

mgr Dominika Grodzicka
pok. 209
dos@umed.lodz.pl

dominika.grodzicka@umed.lodz.pl

42 675 74 55