Opłaty

LEGITYMACJA

  • Wysokość opłaty za legitymację od 1 października 2019 roku: 22 zł. obowiązuje dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
  • Wysokość opłaty za duplikat legitymacji od 1 października 2019 roku: 33 zł. Wysokość opłaty za duplikat legitymacji do 1 października 2019 roku: 25,50 zł.

 

DYPLOM

» Wysokość opłaty za dyplom w języku polskim: 60,- zł
» Wysokość opłaty za dyplom w języku angielskim: 40,- zł
» Wysokość opłaty za duplikat dyplomu: 90,- zł,

 

OPŁATA ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020.

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademickim 2019/2020 – 39 000 PLN płatne w dwóch ratach po 19500 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy a w kolejnych latach do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademickim 2018/2019 – 35 000 PLN płatne w dwóch ratach po 17500 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK; LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademicki, 2017/2018 – 35 000 PLN płatne w dwóch ratach po 17500 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie NR 39/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.

KIERUNEK; LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademicki, 2016/2017 – 35 000 PLN płatne w dwóch ratach po 17500 zł
I rata płatna do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 27.07.2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2015/2016.

KIERUNEK; LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademicki, 2015/2016 – 35 000 PLN  płatne w dwóch ratach po 17500 zł
I rata płatna do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 13.08.2014 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w roku akademickim 2014/2015.

KIERUNEK; TECHNIKI DENTYSTYCZNE   w roku akademicki, 2014/2015 – 16 000 PLN  płatne w dwóch ratach po 8000 zł  I rata płatna do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

 

OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE:

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 38/2016r. 
z dnia 22 lipca 2016
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017

 

OPŁATY DLA CUDZOZIEMCÓW

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademickim 2019/2020 – 31 970 PLN płatne w dwóch ratach po 15 985 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy dla pierwszego roku, a w kolejnych latach do 30 września, II rata  płatna do 15 lutego

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE I STOPNIA  w roku akademickim 2019/2020 – 12 410 PLN płatne w dwóch ratach po 6 205 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy, a w kolejnych latach do 30 września, II rata płatna do 15 lutego

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE II STOPNIA  w roku akademickim 2019/2020 – 7 720 PLN płatne w dwóch ratach po 3 860 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy, a w kolejnych latach do 30 września, II rata płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wysokość opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie NR 39/2016
z dnia 22 lipca 2016
Wysokość opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i odbywających na zasadach odpłatności studia prowadzone w języku polskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 27.07.2015r.
» KIERUNEK; LEKARSKO – DENTYSTYCZNY CUDZOZIEMCY  w roku akademicki, 2015/2016 – 9 500 EURO (+ 200 euro I rok)  płatne do  30 września w jednej racie w złotych polskich jako równowartość kwoty wyrażonej w euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu dokonania wpłaty.

 

 

OPŁATA ZA POWTARZANIE, KOLEJNY KIERUNEK STUDIÓW, ZA ZAJĘCIA POZA DODATKOWYM LIMITEM PUNKTÓW ECTS

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy o warunkach pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach wyższych lub przyznania urlopu od zajęć

Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi w przypadku skreślenia z listy studentów, złożenia rezygnacji ze studiów lub przyznania urlopu od zajęć

NOSTRYFIKACJA

wysokość opłaty za nostryfikację dyplomu ; 2695 PLN

 

ZASADY PŁATNOŚCI

Zarządzenie nr 28/2019
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA nr 70/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 4/2016
z dnia 22 września 2016 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Uchwała nr 429/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 187/2013 z dnia 1 października 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 187/2013

 

UMOWY

Wzory umowy 2018/2019
uchwała nr 61/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Wzory umowy 2017/2018
uchwała nr 61/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 

WNIOSKI O RATY/ULGĘ:

 

 

ZWROTY OPŁAT

Podanie o zwrot opłaty wpłaconej za studia/usługi edukacyjne na kierunku lekarsko-dentystycznym

 

 

NUMERY KONT

  

PROSZĘ SZCZEGÓŁOWO OPISAĆ TYTUŁ WPŁATY

OPŁATA za:

czesne, powtarzanie, legitymacje, indeks, dyplom itp. kierunek studiów:

lek.-dent. lub TD, imię i nazwisko , semestr ZIMA lub LATO

rok akademicki 2015/2016.

dane Uczelni:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

AL. KOŚCIUSZKI 4, 90-419 ŁÓDŹ

ING BANK ŚLĄSKI

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

WSZYSTKIE WPŁATY UISZCZAMY TYLKO  NA

INDYWIDUALNE KONTO

DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO STUDENTA

PO ZALOGOWANIU SIĘ DO

WIRTUALNEJ UCZELNI

 

DLA  CUDZOZIEMCÓW I POLONII

nr konta Oddziału Stomatologicznego

ING Bank Śląski; 90-419 Łódź, al. Kościuszki 4

64 1050  1461 1000 0022 8237 8898

 

OPŁATA NOSTRYFIKACYJNA

nr konta ogólnego  Uniwersytetu Medycznego

ING Bank Śląski; 90-419 Łódź, al. Kościuszki 4

46 1050 1461 1000 0005 0378 4118

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory