W celu rozliczenia się z Uczelnią należy:

Złożyć e-obiegówkę logując się na swoje konto na WU. Po uruchomieniu e-obiegówki znajdziecie Państwo na swoim koncie plik PDF z miejscem, gdzie należy rozliczyć się
osobiście. Uzupełnioną kartę potwierdzeń należy dostarczyć do Dziekanatu.

Tradycyjna karta potwierdzeń (pobierz)

 

  •  Dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom i suplement do dyplomu:
    (numery kont dostępne są na WU w zakładce opłaty/finanse – dla każdego studenta indywidualne)
za 60zł otrzymują Państwo:
  • dyplom,
  • 2 szt. odpisu dyplomu (albo 2 szt. w języku polskim albo 1 szt. w języku polskim i 1 szt. w języku obcym),
  • suplement do dyplomu
  • 2 szt. odpisu suplementu do dyplomu (albo 2 szt. w języku polskim albo 1 szt. w języku polskim i 1 szt. w języku angielskim – suplementy wydajemy tylko w języku angielskim)

za każdą dodatkową sztukę odpisu dyplomu/suplementu do dyplomu dopłacają Państwo 40zł

 
Jeśli wnioskują Państwo o dyplom w języku obcym/suplement do dyplomu w języku angielskim należy dostarczyć:

– wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym/suplementu w języku angielskim (pobierz)
– tłumaczenie spisu osiągnięć w języku angielskim zwłaszcza tytułów prac naukowych, nazw konferencji, szkoleń)
należy przesłać na adres e-mail: anna.wachocka@umed.lodz.pl

  • Dostarczyć podpisany Spis osiągnięć indywidualnych (pobierz) + kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia. Wersję WORD spisu należy przesłać na adres e-mail: anna.wachocka@umed.lodz.pl
  • Dziennik praktyk
  • Legitymacja studencka

Oficjalna informacja o uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego Oddziału Stomatologicznego zostanie umieszczona na stronie www, a zaproszenia zostaną odpowiednio wcześniej wysłane drogą pocztową.