Legitymacja

  • Wysokość opłaty za legitymację od 1 października 2019 roku: 22 zł. obowiązuje dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
  • Wysokość opłaty za duplikat legitymacji od 1 października 2019 roku: 33 zł. Wysokość opłaty za duplikat legitymacji do 1 października 2019 roku: 25,50 zł.

 

Opłata za studia niestacjonarne

 

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia z dnia 5 maja 2022 r.

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY w roku akademickim 2022/2023 – 43 000 PLN płatne w dwóch ratach po 21 500 zł

I rata płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy, ale nie później niż do 30 września, II rata płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia z dnia 6 lipca 2021 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY w roku akademickim 2021/2022 – 40 000 PLN płatne w dwóch ratach po 20 000 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy a w kolejnych latach do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 76/2020 z dnia z dnia 31 lipca 2020 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020.

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY w roku akademickim 2020/2021 – 39 000 PLN płatne w dwóch ratach po 19500 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy a w kolejnych latach do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademickim 2018/2019 – 35 000 PLN płatne w dwóch ratach po 17500 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK; LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademicki, 2017/2018 – 35 000 PLN płatne w dwóch ratach po 17500 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie NR 39/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.

KIERUNEK; LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademicki, 2016/2017 – 35 000 PLN płatne w dwóch ratach po 17500 zł
I rata płatna do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Archiwum

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 27.07.2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2015/2016.

KIERUNEK; LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademicki, 2015/2016 – 35 000 PLN  płatne w dwóch ratach po 17500 zł
I rata płatna do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 13.08.2014 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w roku akademickim 2014/2015.

KIERUNEK; TECHNIKI DENTYSTYCZNE   w roku akademicki, 2014/2015 – 16 000 PLN  płatne w dwóch ratach po 8000 zł  I rata płatna do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Opłaty za studia stacjonarne:

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 38/2016r. 
z dnia 22 lipca 2016
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017

 

Opłaty dla cudzoziemców

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz na kierunku biotechnologia – studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY w roku akademickim 2022/2023 – 30 331 PLN płatne w dwóch ratach po 15 165,50 zł

I rata płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy a w kolejnych latach do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia z dnia 6 lipca 2021 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY w roku akademickim 2021/2022 – 40 070 PLN płatne w dwóch ratach po 20 035 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy a w kolejnych latach do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2020/2021

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademickim 2020/2021 – 39 000 PLN płatne w dwóch ratach po 19500 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy a w kolejnych latach do 30 września , II rata  płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK: LEKARSKO – DENTYSTYCZNY  w roku akademickim 2019/2020 – 31 970 PLN płatne w dwóch ratach po 15 985 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy dla pierwszego roku, a w kolejnych latach do 30 września, II rata  płatna do 15 lutego

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE I STOPNIA  w roku akademickim 2019/2020 – 12 410 PLN płatne w dwóch ratach po 6 205 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy, a w kolejnych latach do 30 września, II rata płatna do 15 lutego

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE II STOPNIA  w roku akademickim 2019/2020 – 7 720 PLN płatne w dwóch ratach po 3 860 zł
I rata płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy, a w kolejnych latach do 30 września, II rata płatna do 15 lutego

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wysokość opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie NR 39/2016 z dnia 22 lipca 2016
Wysokość opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i odbywających na zasadach odpłatności studia prowadzone w języku polskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

Archiwum

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 27.07.2015r.
» KIERUNEK; LEKARSKO – DENTYSTYCZNY CUDZOZIEMCY  w roku akademicki, 2015/2016 – 9 500 EURO (+ 200 euro I rok)  płatne do  30 września w jednej racie w złotych polskich jako równowartość kwoty wyrażonej w euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu dokonania wpłaty.

Opłata za powtarzanie, kolejny kierunek studiów, za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS

Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 07 lipca 2021 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy o warunkach pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach wyższych lub przyznania urlopu od zajęć.

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy o warunkach pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach wyższych lub przyznania urlopu od zajęć

Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi w przypadku skreślenia z listy studentów, złożenia rezygnacji ze studiów lub przyznania urlopu od zajęć

 

Nostryfikacja

wysokość opłaty za nostryfikację dyplomu: 3205 PLN

 

Zasady płatności

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 28/2019 r. z dnia 23 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie nr 28/2019
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Archiwum

UCHWAŁA nr 70/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 4/2016
z dnia 22 września 2016 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Uchwała nr 429/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 187/2013 z dnia 1 października 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 187/2013

Umowy

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat na studiach wyższych prowadzonych w języku polskim

Archiwum

Wzory umowy 2018/2019
uchwała nr 61/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Wzory umowy 2017/2018
uchwała nr 61/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Wnioski o raty/ulgę:

 

Zwroty opłat

Podanie o zwrot opłaty wpłaconej za studia/usługi edukacyjne na kierunku lekarsko-dentystycznym

 

Numery kont

PROSZĘ SZCZEGÓŁOWO OPISAĆ TYTUŁ WPŁATY

OPŁATA za:

czesne, powtarzanie, legitymacje, indeks, dyplom itp.
kierunek studiów: lek.-dent. lub TD, imię i nazwisko , semestr ZIMA lub LATO
rok akademicki 2015/2016.
dane Uczelni:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
AL. KOŚCIUSZKI 4, 90-419 ŁÓDŹ
ING BANK ŚLĄSKI

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE: WSZYSTKIE WPŁATY UISZCZAMY TYLKO  NA INDYWIDUALNE KONTO DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO STUDENTA PO ZALOGOWANIU SIĘ DO WIRTUALNEJ UCZELNI

 

DLA  CUDZOZIEMCÓW I POLONII

nr konta Oddziału Stomatologicznego
ING Bank Śląski; 90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
64 1050  1461 1000 0022 8237 8898

 

OPŁATA NOSTRYFIKACYJNA

nr konta ogólnego  Uniwersytetu Medycznego
ING Bank Śląski; 90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
46 1050 1461 1000 0005 0378 4118