Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie przed przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej w terminie do dwóch tygodni przed obroną:

 • 2x praca dyplomowa wydrukowana, zbindowana i na pierwszej stronie podpisana przez promotora, a na ostatniej stronie wklejona płyta z pracą dyplomową w formacie WORD
  oraz PDF.
 • Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu i oryginalności pracy dyplomowej (pobierz)
 • Oświadczenie o akceptacji pracy przez promotora (pobierz)
 • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przygotowanym wydrukiem (pobierz)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie oraz wykorzystanie pracy do celów naukowych, badawczych i edukacyjnych (pobierz)
  Oświadczenia z podpunktu 2,3,4,5 – mają być zbindowane na końcu razem z pracą dyplomową
 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (pobierz)
 • Złożyć e-obiegówkę logując się na swoje konto na WU. Po uruchomieniu e-obiegówki znajdziecie Państwo na swoim koncie plik PDF z miejscem, gdzie należy rozliczyć się
  osobiście. Uzupełnioną kartę potwierdzeń należy dostarczyć do Dziekanatu.
  Tradycyjna Karta potwierdzeń (pobierz)
 • Spis osiągnięć indywidualnych (pobierz) + kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia. Spis osiągnięć w wersji WORD należy wysłać na adres e-mail: anna.wachocka@umed.lodz.pl
 • Potwierdzenie wpłaty za dyplom, suplement do dyplomu oraz po 2 ich odpisy
  (numery kont dostępne są na WU w zakładce opłaty/finanse – dla każdego studenta indywidualne)
  – 60,00 zł, jeśli tylko w języku polskim
  – 100,00 zł, jeśli w języku polskim i angielskim
 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku angielskim (pobierz)
 • tłumaczenie spisu osiągnięć indywidualnych w języku angielskim (zwłaszcza tytułów prac naukowych, nazw konferencji, szkoleń) oraz przesłać na adres e-mail: anna.wachocka@umed.lodz.pl
 • Legitymacja studencka powinna być oddana do dziekanatu po 31 października, jeśli student nie będzie kontynuował studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Złożyć e-obiegówkę logując się na swoje konto na WU. Po uruchomieniu e-obiegówki znajdziecie Państwo na swoim koncie plik PDF z miejscem, gdzie należy rozliczyć się
osobiście. Uzupełnioną kartę potwierdzeń należy dostarczyć do Dziekanatu.

Tradycyjna karta potwierdzeń (pobierz)

 •  Dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom i suplement do dyplomu:
  (numery kont dostępne są na WU w zakładce opłaty/finanse – dla każdego studenta indywidualne)

za 60zł otrzymują Państwo:

 • dyplom,
 • 2 szt. odpisu dyplomu (albo 2 szt. w języku polskim albo 1 szt. w języku polskim i 1 szt. w języku obcym),
 • suplement do dyplomu
 • 2 szt. odpisu suplementu do dyplomu (albo 2 szt. w języku polskim albo 1 szt. w języku polskim i 1 szt. w języku angielskim – suplementy wydajemy tylko w języku angielskim)

 

za każdą dodatkową sztukę odpisu dyplomu/suplementu do dyplomu dopłacają Państwo 40zł

 

Jeśli wnioskują Państwo o dyplom w języku obcym/suplement do dyplomu w języku angielskim należy dostarczyć:

– wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym/suplementu w języku angielskim (pobierz)
– tłumaczenie spisu osiągnięć w języku angielskim zwłaszcza tytułów prac naukowych, nazw konferencji, szkoleń)
należy przesłać na adres e-mail: anna.wachocka@umed.lodz.pl

 • Dostarczyć podpisany Spis osiągnięć indywidualnych (pobierz) + kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia. Wersję WORD spisu należy przesłać na adres e-mail: anna.wachocka@umed.lodz.pl
 • Dziennik praktyk
 • Legitymacja studencka